Posted on

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้กูเกิ้ลคลาสรูมเพื่อส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21

วิดีทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน >> คลิกที่นี่